نام
نام خانوادگی
جنسیت
وضعیت تاهل
تمایل دارید به چه روشهایی اقدام به اخذ اقامت یا مهاجرت نمایید؟
انتخاب حداقل یک مورد الزامی است.
مجموع اموال منقول شما. مانند انواع ملک، زمین و ...
مجموع اموال غیر منقول شما. مانند سهام، طلا، حساب بانکی و ...
مجموع درآمد شما از منابع مختلف
ایا در ۵ سال گذشته شاغل بوده اید؟